Regulamin sklepu

Warunki Ogólne

1. Sklep internetowy Pocztaikwiaty-lodz.pl, znajdujący się na stronie internetowej pod adresem pocztaikwiaty-lodz.pl, prowadzony przez ABRAZO POLSKA Sp. z o.o., ul. Jaśkowa Dolina 11C/1B w Gdańsku, NIP: 9571137180, umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem Internetu.
2. Ceny towarów podane są w polskich złotych i zawierają VAT (są cenami brutto).
3. Złożenie zamówienia w sklepie Pocztaikwiaty-lodz.pl jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

Procedura składania i realizacji zamówienia

1. Podany przez Zamawiającego adres e-mail i numer telefonu może zostać wykorzystany dla realizacji składanych zamówień.
2. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie przez Zamawiającego formularzy zamówienia udostępnionych na stronie sklepu internetowego.
3. Warunkiem koniecznym realizacji zamówienia jest podanie numeru telefonu i adresu e-mail - po przyjęciu zamówienia Zamawiający otrzyma potwierdzenie jego przyjęcia drogą telefoniczną lub poprzez e-mail.
4. Momentem zawarcia umowy sprzedaży jest moment osobistego potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez obsługę sklepu (telefonicznie lub e-mailem).
5. Zamawiający będą informowani o statusie zamówienia poprzez e-mail lub telefon.
6. Zamówienia potwierdzonego nie można anulować.
7. Nieprawidłowo wypełnione formularze zamówienia nie będą rozpatrywane.
8. Zakupione towary są dostarczane pod adres wskazany w formularzu zamówienia z wyłączeniem miejsc objętych zakazem wstępu (tj. jednostki wojskowe).
9. Zamówienia składać można 24 godziny na dobę przez cały rok, natomiast ich realizacja (doręczenie) odbywa się w godzinach:
• od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 21:00;
• w soboty od 10:00 do 18:00;
• w niedziele i święta od 10:00 do 15:00.
Nie realizujemy zamówień w następujące dni: Nowy Rok, święta Wielkiej Nocy, 1 maja, 3 maja, pierwszy dzień Zielonych Świątek, Boże Ciało, święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny (15 sierpnia), Wszystkich Świętych (1 listopada), Święto Niepodległości (11 listopada) i święto Bożego Narodzenia (na mocy ustawy z dnia 24 sierpnia 2007 roku o zmianie ustawy - Kodeks Pracy, Dz. U. z 2007 r. Nr 176 poz. 1239). Dopuszcza się wyznaczenie dodatkowych dni zamknięcia sklepu po wcześniejszej informacji na stronie sklepu internetowego.
10. Zamówienie na kwiaty złożone i opłacone od poniedziałku do piątku do godziny 17:00 oraz w sobotę do godziny 15:00 może zostać zrealizowane jeszcze w tym samym dniu. Zamówienie na niedzielę musi zostać złożone i opłacone najpóźniej do godziny 15:00 w sobotę.
11. Zamówienie na kwiaty wspólnie z prezentami (oznaczonymi symbolem samochodu) realizowane jest w ciągu 48 godzin w dni powszednie. Jeżeli zamówienie ma być zrealizowane w sobotę lub niedzielę to musi zostać złożone i opłacone w czwartek do godziny 12:00.
12. Wybrane godziny dostawy stanowią jedynie orientacyjny czas dostarczenia kwiatów. Gwarancję godziny dostawy udzielamy jedynie w przypadku dostawy na ślub i pogrzeb.
13. Nie jesteśmy w stanie zagwarantować godziny dostawy w takie dni jak: Dzień Babci, Walentynki, Dzień Kobiet, Dzień Matki.
14. Pocztaikwiaty-lodz.pl nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w świadczeniu usług lub niemożności ich wykonania nie wynikających z winy Pocztaikwiaty-lodz.pl spowodowane np. katastrofami naturalnymi i innymi zdarzeniami losowymi, awariami sieci telekomunikacyjnych i systemów obsługujących płatności elektroniczne. W przypadku zaistnienia powyższych okoliczności Pocztaikwiaty-lodz.pl zobowiązuje się niezwłocznie poinformować Zamawiającego o zaistniałym zdarzeniu, a także o najszybszym możliwym terminie realizacji złożonego zamówienia.
15. Pocztaikwiaty-lodz.pl zastrzega sobie możliwość wstrzymania lub anulowania złożonego zamówienia, jeżeli wystąpią okoliczności uniemożliwiające czasowo lub całkowicie realizację danego zamówienia oraz w przypadku zaistnienia wątpliwości dotyczących treści złożonego zamówienia. W przypadku zaistnienia powyższych okoliczności Pocztaikwiaty-lodz.pl zwraca pełną wartość zamówienia.
16. W przypadku gdy kurier nie zastanie Odbiorcy pod podanym adresem oraz w wyznaczonym przez Zamawiającego czasie, pozostawi wiadomość zawierającą informacje o przesyłce oraz dane teleadresowe Pocztaikwiaty-lodz.pl i kwiaciarni realizującej zamówienie. Jeżeli Odbiorca nie skontaktuje się z kwiaciarnią lub z Pocztaikwiaty-lodz.pl i przesyłka nie zostanie doręczona w następnym dniu, realizacja zamówienia zostanie anulowana. W celu ponownej realizacji zamówienia należy ponownie złożyć i w pełni opłacić zamówienie.
17. W związku z sezonowym występowaniem niektórych kwiatów oraz indywidualnym stylem ich układania przez poszczególnych florystów istnieje możliwość, iż doręczane bukiety mogą się minimalnie różnić od zaprezentowanych na zdjęciach. Zastrzegamy sobie prawo do zastąpienia jednego kwiatu na inny o podobnej charakterystyce i wartości.
18. Dodatki do kwiatów, tj. maskotki i czekoladki są tylko przykładowymi zdjęciami i mogą się różnić od doręczanych jednak z zachowaniem podobnej wartości i jakości.
19. Płatności w Pocztaikwiaty-lodz.pl można dokonywać w następujący sposób:
• kartami płatniczymi,
• tzw. szybkimi przelewami bankowymi,
• przelewami tradycyjnymi z dowolnego banku lub poczty.
Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Dotpay.pl oraz PayU.
20. Za moment opłacenia zamówienia uznaje się moment otrzymania informacji od firmy obsługującej płatności o dokonaniu płatności. W przypadku zapłaty przelewem na konto Pocztaikwiaty-lodz.pl - za moment opłacenia zamówienia uznaje się moment wpłynięcia środków na konto, przy krótkim terminie realizacji (mniej niż 7 dni powszednich) moment otrzymania faksu z kopią wpłaty na konto Pocztaikwiaty-lodz.pl.
21. Dane osobowe Klientów/użytkowników, dokonujących płatności za nabywane towary/produkty/usługi za pomocą systemu PayU, są przekazywane spółce PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, jako administratora danych (60-324 Poznań, ul. Marcelińska 90), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399. Przekazanie dotyczy danych osobowych niezbędnych do zrealizowania płatności przez PayU S.A.

Jakość produktów i reklamacje

1. Zapewniamy świeżość kwiatów przez okres co najmniej 3 dni. Odpowiednia pielęgnacja (codzienna zmiana wody, przycinanie końcówek łodyg) zapewnia kwiatom dłuższy okres świeżości.
2. Odbiorca jest zobowiązany do sprawdzenia jakości i świeżości kwiatów w obecności doręczyciela. W przypadku zaistnienia wątpliwości, co do jakości lub świeżości kwiatów, Odbiorca powinien sporządzić notatkę na formularzu potwierdzenia odbioru.
3. Reklamacje, dotyczące jakości lub świeżości kwiatów, należy złożyć do Pocztaikwiaty-lodz.pl telefonicznie, faksem lub przez e-mail w ciągu 24 godzin od terminu doręczenia, w przypadku prezentów w terminie 7 dni od daty doręczenia.
4. Zamawiający ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od otrzymania przesyłki. Jednak, zgodnie z ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku (art.38), prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w przypadku umowy:
- o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
5. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji lub uszkodzenia produktu z winy odbiorcy Pocztaikwiaty-lodz.pl nie ponosi odpowiedzialności.

Ochrona prywatności

1. Pocztaikwiaty-lodz.pl zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. "O ochronie danych osobowych".
2. Zamawiający ma prawo do wglądu w swoje dane osobowe, do ich edycji oraz usunięcia z bazy danych Pocztaikwiaty-lodz.pl w dowolnym momencie.

Postanowienia końcowe

1. Pocztaikwiaty-lodz.pl oświadcza, że zawartość stron pocztaikwiaty-lodz.pl, a w szczególności tekst zdjęcia, grafika, ikony, logo, nazwy produktów, nagłówki stron i inne stanowią jego własność i podlegają ochronie prawa polskiego i międzynarodowego.
2. Pocztaikwiaty-lodz.pl nie wyraża zgody na wykorzystanie żadnego ze znaków towarowych, logo lub jakiejkolwiek innej informacji będącej jego własnością (ze szczególnym uwzględnieniem zdjęć, tekstu, wizualizacji stron lub ich formy) bez pisemnego zezwolenia.
3. W sprawach nie uregulowanych powyższym regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 141, poz. 1176) oraz Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz. U. Nr 22, poz. 271).
4. Wszelkie kwestie sporne związane z wykonywaniem umów będą rozstrzygane przed sądem powszechnym właściwym dla ABRAZO POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku.